Přejít k obsahu


Effect of heat load on amechanical forging press

Citace:
CHVAL, Z., RÁŽ, K. Effect of heat load on amechanical forging press. In Proceedings of the 27th DAAAM International Symposium. Vienna: DAAAM International, 2016. s. 344-348. ISBN: 978-3-902734-08-2 , ISSN: 1726-9679
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Effect of heat load on amechanical forging press
Rok vydání: 2016
Místo konání: Vienna
Název zdroje: DAAAM International
Autoři: Ing. Zdeněk Chval Ph.D. , Ing. Karel Ráž Ph.D.
Abstrakt CZ: Tento článek se zabývá vlivem tepelného zatížení mechanického kovacího lisu. Hlavním tématem je vyhodnocení posunutí na každé straně mechanického kovacího lisu v důsledku tepelného zatížení. Přesnost výkovků a trvanlivost lisu je výrazně ovlivněn tímto posunutím. Správné nastavení tepelných simulací vede ke správnému nastavení vůlí v konstrukci mechanického kovacího lisu, zejména vzdálenosti mezi spodní a horní zápustkou a vedení beranu. Toto může být provedeno obecně pro všechny velikosti lisu.
Abstrakt EN: This article deals with effect of thermal load to the mechanical forging press. Main topic is assessment of displacement on each part of mechanical forging press caused by thermal load. Accuracy of forged part and durability of press is highly influenced by this displacement. Correct settings of thermal simulations lead to proper setting of clearances in structure of mechanical forging press, specially clearance between lower and upper die and in guidance of ram. This can be done generally for all size of press.
Klíčová slova

Zpět

Patička