Přejít k obsahu


Reduction of pantograph influence on energy consumption

Citace:
RÁŽ, K., ZAHÁLKA, M., CHVAL, Z. Reduction of pantograph influence on energy consumption. In Proceedings of the 27th DAAAM International Symposium. Vienna: DAAAM International, 2016. s. 358-362. ISBN: 978-3-902734-08-2 , ISSN: 1726-9679
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Reduction of pantograph influence on energy consumption
Rok vydání: 2016
Místo konání: Vienna
Název zdroje: DAAAM International
Autoři: Ing. Karel Ráž Ph.D. , Ing. Martin Zahálka Ph.D. , Ing. Zdeněk Chval Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek se zabývá spotřebou energie u vlaků. Speciálně je zaměřen na geometrii pantografu umístěnou na střeše vozu. Během výzkumu byly provedeny simulace na nejčastěji používaném modelu pantografu za účelem zjištění odporové síly. Následně byly provedeny dvě rozdílné modifikace stávajícího designu, tak aby bylo zlepšeno jeho obtékání. Jedná se o dodání rampy před vlastní tělo pantografu a o umístění pantografu na nižší úroveň. Výsledky byly porovnány se základním návrhem a to se
Abstrakt EN: This article deals with energy consumption in train industry. It is specially focused on pantographs mounted on top of train. Simulations of commonly used pantograph were performed during research in order to obtain resistance (drag force). Than was created design of two different modifications in order to improve air flow around pantograph. Simulation of pantograph with additional ramp and pantograph with basement mounted in hole on train's roof was performed. This results were compared with default design in terms of drag forces and uniformity of flow. For simulation were used modern CFD (computational fluid dynamics) solvers and postprocessor. Resul ts can be applied on different design of pantograph or on pantograph in different position. Results shows how important, comparing to whole train, is during movement energy consumption of pantograph.
Klíčová slova

Zpět

Patička