Přejít k obsahu


Velká Británie, Německo a problém vybraných železnic v Číně v letech 1909-1910

Citace:
NOVOTNÝ, L. Velká Británie, Německo a problém vybraných železnic v Číně v letech 1909-1910. Dvácáté století / The Twentieth Century, 2016, roč. neuveden, č. 2, s. 9-28. ISSN: 1803-750X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Great Britain, Germany, and the Selected Railway Problems in China, 1909-1910
Rok vydání: 2016
Autoři: Doc. PhDr. Lukáš Novotný Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek, jenž je založený na nepublikovaných zdrojích z Národního archivu v Londýně (National Archives Kew) a Politického archivu v Berlíně (Politisches Archiv des Auswärtigen Amts), se soustředí na prezentaci a analýzu britského a německého pohledu na složitou otázku výstavby železnice v Číně na konci éry dynastie Čching – konkrétně v letech 1909–1910. Autor soustředí pozornost na britské a německé ekonomické zájmy v této zemi se zvláštním zřetelem na požadavek výstavby čínské železnice, již budovaly propojené zahraniční společnosti. Charakterizuje výstavbu železnic jako politiku následování diplomatických a ekonomických zájmů velmocí v Číně.
Abstrakt EN: The contribution, which is based on unpublished sources from the National Archives in London and the Political Archive in Berlin (Politisches Archiv des Auswärtigen Amts), aims to present and analyze the British and German view of the complicated question of railway-building in China at the end of the Qing Empire era – concretely in the years 1909–1910. The author will turn his attention to the British and German economic interests in this country with special regard to the building of the Chinese railways, which were conducted by foreign companies. He will define the construction of railways as a policy of following the political and economic interests of the Great Powers in China.
Klíčová slova

Zpět

Patička