Přejít k obsahu


Účetnictví ve světle judikatury

Citace:
BÁRKOVÁ, D., HEŘMANOVÁ, A., MAURICOVÁ, I. Účetnictví ve světle judikatury. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2016, 184 s. ISBN: 978-80-261-0682-1
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Accounting in the light of court findings
Rok vydání: 2016
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Ing. Mgr. Dana Bárková Ph.D. , Ing. Andrea Heřmanová , Mgr. Ivana Mauricová
Abstrakt CZ: Kniha je rozdělena do dvou částí. Část A začíná krátkou úvahou o podoboru finančního práva zaměřeného na účetnictví. Dále je provedena analýza právní úpravy účetnictví ve všech jejích úrovních, tj. zákona o účetnictví, vyhlášky o účetnictví i českých účetních standardů. V samostatné kapitole je popsána vazba českého účetnictví na mezinárodní harmonizaci s důsledky, které z ní pro české společnosti vyplývají. Pozornost je věnována i účetním profesím a jejich právní úpravě. Z hlediska zpracování úkolu jsou důležité následující dvě kapitoly uvádějící vztah účetnictví k ostatním oborům práva, včetně soukromoprávních disciplín občanského a obchodního práva. Samostatná kapitola je věnována kreativnímu účetnictví a forenznímu auditu. V části B je provedena analýza judikátů, které byly zpracovány jako součást výše uvedeného projektu skupinou studentů Západočeské univerzity, Fakulty právnické v Plzni. Jednotlivé kapitoly byly rozděleny podle základních oblastí účetnictví, ke kterým se zpracovávané případy vztahovaly. Členění kapitol není zcela shodné s členěním první části knihy, obě části jsou však provázány vzájemnými odkazy (zejména v závěru kapitol první části, kde je upozorňováno na judikáty, které se problematiky týkají). V záhlaví každé kapitoly je uveden seznam klíčových slov týkající se dané oblasti zpracované judikatury.
Abstrakt EN: The book consists of two parts. In part A, relation of accounting and law is analyzed. Accounting in the Czech Republic is regulated by the Act on Accounting (Act No. 563/1991 Coll., as amended), which is specified by the Regulation No. 500/2002 Coll. (with explanation of the content of financial reports). The third “level” of accounting regulation is represented by Czech Accounting Standards. In the Czech Republic, they are not purely responsibility of professional bodies. All three levels of accounting regulations are prepared by Ministry of Finance in cooperation with the National Accounting Council. Part A of the book continues by a brief description of international regulation of accounting and its implication for the Czech companies that have to use IFRS on the grounds of Regulation (EC) No 1606/2002. Next, accounting professions and their regulation in the Czech Republic is described. In following chapters, links of accounting and different areas of both public and private law (tax law, criminal law, civil law, commercial law, labour law) are examined. A separate chapter deals with accounting fraud and forensic accounting. The last chapter tries to define what “accounting law” should consist of. Part A is written by a titleholder of the project, an assistant professor with both accounting and legal background. Part B of the book consists of more than thirty decisions of Czech courts that relate to accounting. All are analyzed by student members of the project team under a standardized outline. They are divided into eleven groups according to the main topic of the case.
Klíčová slova

Zpět

Patička