Přejít k obsahu


Způsob výroby ledeburitických vysokolegovaných ocelí tepelným zpracováním

Citace:
AIŠMAN, D., MAŠEK, B., JIRKOVÁ, H. Způsob výroby ledeburitických vysokolegovaných ocelí tepelným zpracováním. Praha, 2016.
Druh: PATENT, UŽITNÝ VZOR, PRŮMYSLOVÝ VZOR
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Process for producing ledeburitic high alloy steel by heat treatment
Rok vydání: 2016
Místo konání: Praha
Název zdroje: Úřad průmyslového vlastnictví
Autoři: Ing. David Aišman Ph.D. , Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek , Dr. Ing. Hana Jirková ,
Abstrakt CZ: Způsob tváření vysokolegovaných ledeburitických ocelí s obsahem 0,8 až 14 % hmotn. chromu, kdy se ocelový polotovar ohřeje na teplotu ležící mezi solidem a likvidem, poté se provede ochlazení na teplotu v intervalu l 100 až 1200 °C, načež se polotovar podrobí tváření s minimálním logaritmickým stupněm deformace (p=0,69, a dále se řízeně ochlazuje v rozmezí 120 až 10 °C/min na teplotu okolí.
Abstrakt EN: A method of forming high-alloy ledeburitic steels which contain 0.8–14 weight percent chromium, wherein steel stock is heated to a temperature between the solidus and liquidus, then cooled to a temperature in the range of 1100–1200 °C, then formed to a logarithmic strain of no less than p=0.69, and then controlled-cooled at a rate of 120–10 °C/min to the ambient temperature.
Klíčová slova

Zpět

Patička