Přejít k obsahu


Viktimizace v kontextu sociálního vyloučení

Citace:
Toušek, L., Brendzová, A., Kupka, P., Walach, V., Tvrdá, K., Vanková, K., Lupták, Ľ., Lupták Burzová, P., Plachý, O. Viktimizace v kontextu sociálního vyloučení. Plzeň, 08.11.2016 - 08.11.2016.
Druh: KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Victimization in the context of social exclusion
Rok vydání: 2016
Autoři: Mgr. Ladislav Toušek Ph.D. , Bc. Alica Brendzová , Mgr. Petr Kupka , Mgr. Václav Walach , Mgr. et Mgr. Kateřina Tvrdá , Mgr. Klára Vanková Ph.D. , Mgr. Ľubomír Lupták Ph.D. , Mgr. Petra Lupták Burzová Ph.D. , Mgr. Ondřej Plachý
Abstrakt CZ: Předmětem workshopu byla prezentace výsledků rozsáhlého viktimizačního šetření, které bylo realizováno ve vybraných sociálně vyloučených lokalitách v České republice. Cílovou skupinou workshopu byli pracovníci a pracovnice státní správy a místní samosprávy, neziskového sektoru a odborná veřejnost. Součástí setkání byli paralelně konané, expertně moderované workshopy se zaměřením na sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe ve vztahu k sociálně vyloučeným lokalitám v následujících oblastech: 1. Návykové látky a hazardní hraní (ve spolupráci s Národním monitorovacím střediskem pro drogy a závislosti) 2. Násilí z nenávisti (ve spolupráci s In IUSTITIA, o.p.s.) 3. Sociální bydlení (ve spolupráci s Platformou pro sociální bydlení, z.s.)
Abstrakt EN: The subject of the workshop was to present the results of an extensive victimization survey, which was implemented in selected socially excluded localities in the Czech Republic. The target group of the workshop were officers and employees of state and local government, NGOs and the professional community. The meeting included expertly moderated workshops aimed at sharing experiences and good practices in relation to socially excluded areas in the following areas: 1. Addictive substances and gambling (in cooperation with the National Monitoring Centre for Drugs and Addiction) 2. Hate crime (in collaboration with In IUSTITIA o.p.s.) 3. Social housing (in collaboration with the Platform for social housing Z.S.)
Klíčová slova

Zpět

Patička