Přejít k obsahu


Téma Hirošimy a Nagasaki v literatuře

Citace:
BÍLKOVÁ, J. Téma Hirošimy a Nagasaki v literatuře. Kuděj, časopis pro kulturní dějiny, 2016, roč. 17, č. 1-2, s. 86-115. ISSN: 1211-8109
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Topic of Hiroshima and Nagasaki in Literature
Rok vydání: 2016
Autoři: PhDr. Jitka Bílková Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek se soustředí na literární zpracování jedné události druhé světové války, a to literaturu atomové bomby a na její taxonomii. Cílem je naznačit různorodost témat, které spisovatelé akcentují, a pohledů na atomový útok na japonská města Hirošimu a Nagasaki. Daná problematika je ukázána na základě analýzy některých českých a anglických překladů děl japonských autorů, zahrnuta je i vybraná literatura, která vznikla mimo Japosko (v USA a Evropě) a reaguje na zmíněnou událost. Pro prezentaci problematiky byly vybrány následující tematické okruhy: bezprostřední zkušenost s výbuchem a reakce na něj, reakce Japonců na oznámení kapitulace, první pokusy o lékařské vědecké zkoumání, pocity přeživších a otázka komunikovatelnosti zážitku, existenciální zkušenost, vznik národního traumatu.
Abstrakt EN: Following text focuses on the literary adaptation of one event of the World War II, that is the atomic bomb literature and its taxonomy. The goal of this text is to present a variability of the topics accented in literature and views on the atomic bomb attack on Japanese cities Hiroshima and Nagasaki. The analysis of certain Czech and English traslations of works of Japanese authors was used to show this issue; certain examples of literature that originated outside Japan (in the USA and Europe) and reacts to this matter were also incorporated. The following thematic issues were chosen to demonstrate the matter: immediate experience with the atomic bomb explosion and the reaction to it, Japanese reaction to the capitulation, the first attempts to do the medical scientific research, the survivors’ feelings and the question of communicability of the experience, existential dimension, and the emergence of the national trauma.
Klíčová slova

Zpět

Patička