Přejít k obsahu


Řekni, kde ty lágry jsou. . . ? Případové studie nerealizovaných pracovně-výchovných táborů pro ženy v období nacistické okupace.

Citace:
TARANT, Z. Řekni, kde ty lágry jsou. . . ? Případové studie nerealizovaných pracovně-výchovných táborů pro ženy v období nacistické okupace.. Kuděj, 2016, roč. 2016, č. 1-2, s. 44-57. ISSN: 1211-8109
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Tell Me, Where the Camps Are Gone. . . ? The Case Study of Two Unfinished WWII Work Education Camps for Women in the Protectorate of Bohemia and Moravia
Rok vydání: 2016
Autoři: Mgr. Zbyněk Tarant Ph.D.
Abstrakt CZ: S využitím doposud nepublikovaných dokumentů představuje tento článek dvě případové studie takzvaných Pracovně výchovných táborů pro ženy („Arbeitserziehungslager für Frauen“, FAEL) v období nacistické okupace, které nakonec s největší pravděpodobností nebyly zřízeny, ačkoliv jejich příprava postoupila do pokročilé fáze. Konkrétně se jedná o tábory v Běchovicích (FAEL Biechowitz) a v Terezíně u Čejče (FAEL Theresiendorf bei Tscheitsch). V rámci možností daných dostupností dokumentů se článek pokouší o popis průběhu přípravy obou táborů a možných důvodů pro zastavení této přípravy. Případové studie jsou zasazeny do širšího přehledu aktuálního stavu poznání problematiky táborů typu AEL na našem území.
Abstrakt EN: Using previously unpublished documents, this article presents two case studies of the so-called Labour Education Camps for Women (“Arbeitserziehungslager für Frauen”, or FAEL) in the period of the WWII Nazi occupation. These two camps, namely FAEL Biechowitz and FAEL Theresiendorf bei Tscheitsch had likely never been established, despite the very advanced stage of their planning. In the limits given by the available document, this article attempts to describe the planning process and explain the possible reasons for cancelling the camp-project in both cases. These two case studies are contextualized by an overview of current state of knowledge about the issue of Labour education camps in the Protectorate and occupied Sudetenland.
Klíčová slova

Zpět

Patička