Přejít k obsahu


Řekni, kde ty lágry jsou. . . ? Případové studie nerealizovaných pracovně-výchovných táborů pro ženy v období nacistické okupace.

Citace:
TARANT, Z. R?ekni, kde ty la?gry jsou. . . ? Pr?i?padove? studie nerealizovany?ch pracovne?-vy?chovny?ch ta?boru? pro z?eny v obdobi? nacisticke? okupace.. Kuděj, 2016, roč. 2016, č. 1-2, s. 44-57. ISSN: 1211-8109
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Tell Me, Where the Camps Are Gone. . . ? The Case Study of Two Unfinished WWII Work Education Camps for Women in the Protectorate of Bohemia and Moravia
Rok vydání: 2016
Autoři: Mgr. Zbyněk Tarant Ph.D.
Abstrakt CZ: S vyuz?iti?m doposud nepublikovany?ch dokumentu? pr?edstavuje tento c?la?nek dve? pr?i?padove? studie takzvany?ch Pracovne? vy?chovny?ch ta?boru? pro z?eny (?Arbeitserziehungslager fu?r Frauen?, FAEL) v obdobi? nacisticke? okupace, ktere? nakonec s nejve?ts?i? pravde?podobnosti? nebyly zr?i?zeny, ac?koliv jejich pr?i?prava postoupila do pokroc?ile? fa?ze. Konkre?tne? se jedna? o ta?bory v Be?chovici?ch (FAEL Biechowitz) a v Terezi?ne? u C?ejc?e (FAEL Theresiendorf bei Tscheitsch). V ra?mci moz?nosti? dany?ch dostupnosti? dokumentu? se c?la?nek pokous?i? o popis pru?be?hu pr?i?pravy obou ta?boru? a moz?ny?ch du?vodu? pro zastaveni? te?to pr?i?pravy. Pr?i?padove? studie jsou zasazeny do s?irs?i?ho pr?ehledu aktua?lni?ho stavu pozna?ni? problematiky ta?boru? typu AEL na nas?em u?zemi?.
Abstrakt EN: Using previously unpublished documents, this article presents two case studies of the so-called Labour Education Camps for Women (?Arbeitserziehungslager fu?r Frauen?, or FAEL) in the period of the WWII Nazi occupation. These two camps, namely FAEL Biechowitz and FAEL Theresiendorf bei Tscheitsch had likely never been established, despite the very advanced stage of their planning. In the limits given by the available document, this article attempts to describe the planning process and explain the possible reasons for cancelling the camp-project in both cases. These two case studies are contextualized by an overview of current state of knowledge about the issue of Labour education camps in the Protectorate and occupied Sudetenland.
Klíčová slova

Zpět

Patička