Přejít k obsahu


Das Partizip I im Wirtschaftsdeutsch : eine kontrastive Betrachtung

Citace:
HÖPPNEROVÁ, V. Das Partizip I im Wirtschaftsdeutsch : eine kontrastive Betrachtung. Muttersprache, 2016, roč. 126, č. 4, s. 325-332. ISSN: 0027-514X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: ger
Anglický název: Juxtaposition of present participles in German and their equivalents
Rok vydání: 2016
Autoři: Prof. PhDr. Věra Höppnerová DrSc.
Abstrakt CZ: Srovnání německého partizipa I a jeho ekvivalentů v českém obchodním jazyce ukazuje, že je tento jev v obou jazycích rozdílný a že výrazové prostředky partizipu přítomného v českém jazyce nejsou v gramatikách dostatečně uvedeny. Překlad německých partizipií českými ekvivalenty, které jsou často uváděny v gramatikách a ke kterému studenti často tíhnou, není pro vývoj jazyka vhodný.
Abstrakt EN: Juxtaposition of present participles in German and their equivalents in the Czech business press demonstrates that these forms are represented differently in both languages and that there are more means of expressions in the Czech language corresponding to present participles in German than can be found in grammar books. Tendency to translate German present participles using these equivalent only, which is widely spread among students, does not, however, correspond with contemporary language practice.
Klíčová slova

Zpět

Patička