Přejít k obsahu


Chaos a řád

Citace:
VIKTORA, V. Chaos a řád. In Chaos i ład w języku i w literaturze czeskiej. Poznaň : Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016, s. 11-19. ISBN: 978-83-63090-72-2
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Chaos and order
Rok vydání: 2016
Místo konání: Poznaň
Název zdroje: Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Autoři: Prof. PhDr. Viktor Viktora CSc.
Abstrakt CZ: Ve dvou částech se stať zabývá dvojznačným vztahem mezi filozofickými a teologickými kategoriemi chaos – řád a stručným přehledem jejich proměn v myšlení do 20. století. Třetí část upozorňuje na dvojznačnost obou kategorií v dimenzích vědeckého poznání, především v organizačních zásazích do řízení vědecké práce.
Abstrakt EN: Two parts of the article deal with an ambiguous relation between philosophical and theological categories of chaos – order and with a short overview of their changes in thinking till the 20th century. The third part points out the ambiguity of both categories in dimensions of scientific knowledge, primarily in organizational interventions in the scientific work management.
Klíčová slova

Zpět

Patička