Přejít k obsahu


Vrchní soud v Praze: K výkladu pojmu pohlavní styk provedený způsobem srovnatelným se souloží

Citace:
FASTNER, J. Vrchní soud v Praze: K výkladu pojmu pohlavní styk provedený způsobem srovnatelným se souloží. Trestněprávní revue, 2016, roč. 15, č. 7-8, s. 189-192. ISSN: 1213-5313
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The High Court in Prague: The interpretation of the concept of sexual intercourse performed in a manner comparable to coitus
Rok vydání: 2016
Autoři: JUDr. Jindřich Fastner
Abstrakt CZ: Článek se věnuje rozboru rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, které řešilo problematiku trestného činu znásilnění, a to především v souvislosti s vymezením pohlavního styku a pohlavního styku provedeného způsobem srovnatelným se souloží, a v daném kontextu také otázky ukládání ochranného léčení a zabezpečovací detence.
Abstrakt EN: The article examines decisions of the High Court in Prague, which dealt the issue of the crime of rape, particularly in relation to the definition of sexual intercourse and sexual intercourse carried out in a manner comparable to coitus, and in the present context also questions imposing protective treatment and preventive detention.
Klíčová slova

Zpět

Patička