Přejít k obsahu


Místo činu, první zásah, ohledání

Citace:
CHMELÍK, J. Místo činu, první zásah, ohledání. In Kriminalistika. Technické, forenzní a kybernetické aspekty. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 449-467. ISBN: 978-80-7380-589-0
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Crime scene; first intervention; inspection
Rok vydání: 2016
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Autoři: Doc. JUDr. Jan Chmelík Ph.D.
Abstrakt CZ: Kapitola se zabývá problematikou místa činu, které je nejdůležitějším zdrojem informací o objasňované události, výchozím bodem a hlavním nalezištěm stop. V souvislosti s místem činu se pak řeší místo zásahu, tedy prostor, kde dochází k nasazení a následným činnostem bezpečnostních složek, a samozřejmě též ohledání místa činu a další druhy ohledání (např. ohledání mrtvoly, ohledání předmětů, ohledání těla živé osoby apod.).
Abstrakt EN: The chapter deals with the crime scene, which is the most important source of information about the clarification of events, the starting point and a major deposit of tracks. In connection with the crime scene there are solved the place of an intervention, ie an area where are security forces used and where they are acting then, and of course also the inspection of the crime scene and other types of inspection (eg. autopsy, examination of things, examination of the body of a living person, etc.).
Klíčová slova

Zpět

Patička