Přejít k obsahu


Dopravní nehody

Citace:
CHMELÍK, J. Dopravní nehody. In Kriminalistika. Technické, forenzní a kybernetické aspekty. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 704-785. ISBN: 978-80-7380-589-0
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Traffic accidents
Rok vydání: 2016
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Autoři: Doc. JUDr. Jan Chmelík Ph.D.
Abstrakt CZ: Kapitola se zabývá problematikou vyšetřování dopravních nehod. Analyzována je dopravní nehoda z teoretického hlediska, z hlediska právní úpravy a z s ohledem na jednotlivé kriminalistické postupy, a dále je pozornost věnována kriminalistickým zvláštnostem vyšetřování jednotlivých druhů dopravních nehod (silniční, železniční, letecké a plavební dopravní nehody).
Abstrakt EN: The chapter deals with the investigation of traffic accidents. There is an analyzis of the accident from a theoretical point of view, in terms of legislation and with the respect of individual forensic procedures, and then the attention is paid to forensic investigation peculiarities of individual types of accidents (road, rail, air and shipping traffic accidents).
Klíčová slova

Zpět

Patička