Přejít k obsahu


Texty ke studiu římského práva soukromého

Citace:
DOSTALÍK, P. Texty ke studiu římského práva soukromého. 2. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, 2016, 208 s. ISBN: 978-80-7380-625-5
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Text - Book for Roman Private Law
Rok vydání: 2016
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Aleš Čeněk
Autoři: JUDr. Petr Dostalík Ph.D.
Abstrakt CZ: Publikace představuje soubor přeložených fragmentů z nejvýznamnější památky římského práva - Digest, která jsou součástí rozsáhlé kodifikace převážně soukromého práva východořímského císaře Justiniána z 6. století po Kr. Ve druhém vydání byl text publikace rozšířen o nové, zajímavé fragmenty. Nově byla doplněna pasáž, věnovaná obligačnímu právu, a zejména byly do textu zapracovány zmínky, které spokují řešené právní problémy s novým občanským zákoníkem. ,
Abstrakt EN: This publication represents body of translated fragments (parts) from the Digest of Emperor Justinian. During the second edition the text has been enlarged of new, interesting fragment. There were added some remarks about the new Czech civil law and new chapter, dedicated to law of obligations.
Klíčová slova

Zpět

Patička