Přejít k obsahu


Development of unconventional processing of steels in semi-solid state

Citace:
MAŠEK, B., AIŠMAN, D., VANČURA, F., WAGNER, M.F., JIRKOVÁ, H., RUBEŠOVÁ, K., OPATOVÁ, K. Development of unconventional processing of steels in semi-solid state. In Solid State Phenomena. Curych: Trans Tech Publications Ltd, 2016. s. 251-256. ISBN: 978-3-0357-1047-2 , ISSN: 1662-9779
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Development of unconventional processing of steels in semi-solid state
Rok vydání: 2016
Místo konání: Curych
Název zdroje: Trans Tech Publications Ltd
Autoři: Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek , Ing. David Aišman Ph.D. , Ing. Filip Vančura , Martin Franz-Xaver Wagner , Dr. Ing. Hana Jirková , Kateřina Rubešová , Kateřina Opatová
Abstrakt CZ: Tento článek popisuje vybrané schopnosti nekonvenčního zpracování ocelí v polotuhém stavu, v různých provozních podmínkách a s použitím různých ocelových chemických získat a neobvyklé struktury tvořené rychlým chlazením v kombinaci s jinými postupy. Tento výzkum zahrnuje použití techniky extrémní plastické deformace (SPD) a in situ pozorování transformace mikrostruktury z pevného stavu do semi-solid stavu při teplotách nad 1200 ° C s použitím vysoko teplotního mikroskopu.
Abstrakt EN: This paper describes selected capabilities of unconventional processing of steels in semisolid state under various process conditions and with the use of various steel chemistries to obtain unusual structures formed by rapid solidification in combination with other procedures. This investigation involves the use of severe plastic deformation techniques (SPD) and in-situ observation of the transformation of microstructures from the solid state to the semi-solid state at temperatures above 1200°C using a high-temperature microscope.
Klíčová slova

Zpět

Patička