Přejít k obsahu


Registrované partnerství - 10 let poté...

Citace:
BUREŠOVÁ, K. Registrované partnerství - 10 let poté.... In Metamorfózy práva ve střední Evropě V. Překrásný nový svět nebo ostrov?. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016. s. 379-395. ISBN: 978-80-7380-636-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Registred partnership - 10 years later...
Rok vydání: 2016
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Aleš Čeněk
Autoři: JUDr. Kateřina Burešová ,
Abstrakt CZ: Nový institut soukromého práva právě v letošním roce dosáhne svého desetiletého výročí. Od 1. července 2006 je účinným zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů. Pro mnohé schválením zákona o registrovaném partnerství skončila takřka nekonečná debata nad připuštěním statusového svazku dvou osob stejného pohlaví. Pro mnohé nabytím účinnosti zákona o registrovaném partnerství začala nová éra harmonizace svazků různopohlavních se stejnopohlavními. Po celých deset let zákonodárce takřka bez zájmu veřejnosti a médií registrované partnerství v rámci stávající, ale i nové legislativy různě modifikoval a většinou narovnával nekoncepční vznik nového institutu bez řádného začlenění do právního řádu. Nezřídka ale zákonodárce prováděl takové změny, kdy přibližoval postavení manželů a partnerů pro různé životní situace a události (např. v oblasti sociálního zabezpečení). Nyní ale stojí zákonodárce a celá společnost před zcela novou výzvou, kterou představuje odstranění přímé diskriminace zakotvené v zákonu o registrovaném partnerství a s tím související úpravou dalších práv a povinností partnerů, nad kterou neexistuje celospolečenský konsensus a stává se tak vděčným mediálním tématem, který v poslední době doslova zaplavuje všechna česká média. Tento příspěvek si dává jednoduchý cíl – kriticky zhodnotit současné postavení institutu registrovaného partnerství v českém právním řádu a zamyslet se nad jeho případnou budoucností.
Abstrakt EN: Registred partnership stands for a special institution that lies between marriage and concubinage in the Czech law. Registred partnership represents a formal cohabitation of the same-sex partners. According to the law such cohabitation means some special rights and obligations. After ten years of the legal registred partnership there are some changes in the legislation that makes the registred partnership closer to the marriage. None of them was made right into the registred partnership’s regulation itself. The article describes what the registred partnership means in the context of the Czech law. Also deals with the main problems registred partners face in the real life according to the political will that such institution shall be different than marriage. Marriage is the highest form of the formal cohabitation. Two main differences sees the author in the child care and the property field.
Klíčová slova

Zpět

Patička