Přejít k obsahu


Kašperskohorská městská správa a soudnictví za třicetileté války

Citace:
KILIÁN, J. Kašperskohorská městská správa a soudnictví za třicetileté války. Právněhistorické studie, 2016, roč. 45, č. 2, s. 28-39. ISSN: 0079-4929
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Administration of the town and the justice in Kašperské Hory during the Thirty years war
Rok vydání: 2016
Autoři: Doc. PhDr. Jan Kilián Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek nastiňuje specifika městské správy šumavského královského horního města Kašperských Hor v klíčových letech 1618-1648, snaží se určit jednotlivce a rodiny, které se nejvíce podílely na jeho vedení a s ohledem na stav dochování pramenů alespoň stručně pojednat o výkonu hrdelního práva, jímž město začalo disponovat na konci 16. století.
Abstrakt EN: The essay is sketching the specifics of the town-administration of royal mining town Kašperské Hory in key-years 1618-1648, is trying to determine individuals and families, who mostly participated in its leading and with respect to the situation in still existing sources at least briefly deal with the execution of the criminal law, that was in the disposition of the town since the end of the 16. century.
Klíčová slova

Zpět

Patička