Přejít k obsahu


Metamorfózy práva ve střední Evropě V. Překrásný nový svět nebo ostrov?

Citace:
CVRČEK, F., JERMANOVÁ, H. Metamorfózy práva ve střední Evropě V. Překrásný nový svět nebo ostrov?. 1. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2016, 415 s. ISBN: 978-80-7380-636-1
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Metamorphoses of the law in central Europe V. Brave new world or island?
Rok vydání: 2016
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.
Autoři: Doc. JUDr. František Cvrček CSc. , JUDr. Helena Jermanová
Abstrakt CZ: Sborník příspěvků ze stejnojmenné mezinárodní vědecké konference pořádané Fakultou právnickou ZČU ve dnech 8.-10.června 2016 ve Znojmě.
Abstrakt EN: Proceedings of international scientific conferences organised by the Faculty of Law West Bohemian University at Znojmo from 8th to 10th June 2016.
Klíčová slova

Zpět

Patička