Přejít k obsahu


Studentská vědecká konference Energetické stroje 2016

Citace:
Žitek, P., Newton, K., Lanči, R., Klimko, M., Gášpár, R., Vacková, M. Studentská vědecká konference Energetické stroje 2016. Plzeň, 09.06.2016 - 10.06.2016.
Druh: KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Student scientific conference Power Machines 2016
Rok vydání: 2016
Autoři: Ing. Pavel Žitek , Bc. Kateřina Newton , Radka Lanči , Ing. Marek Klimko , Ing. Roman Gášpár , Michaela Vacková
Abstrakt CZ: Studentská vědecká konference Energetické stroje 2016 byla součástí mezinárodní konference Energetické stroje a zařízení, termomechanika a mechanika tekutin 2016. Obě konference jsou zaměřeny na problematiku související s výrobou různých druhů energie. Spojení studentské konference s tradiční mezinárodní konferencí studentům doktorského a magisterského studia umožňuje jednak prezentovat výsledky vlastní práce, ale také vyslechnout prezentace výzkumných pracovníků jak z průmyslu, tak i z akademické obce.
Abstrakt EN: Student Conference Power Machines in 2016 was part of an international conference Energy machinery and equipment, Thermodynamics and Fluid Mechanics 2016. Both conferences are focused on issues related to the production of various types of energy. Student Conference conjunction with traditional international conference for doctoral and master's degree allows one hand to present the results of their own work, but also hear presentations researchers from both industry and academia.
Klíčová slova

Zpět

Patička