Přejít k obsahu


Práva regální (iura regalia)

Citace:
ADAMOVÁ, K. Práva regální (iura regalia). In Encyklopedie českých právních dějin, V. svazek Pa – Právni. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 789-789. ISBN: 978-80-7380-569-2
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Jus regaliae (iura regalia)
Rok vydání: 2016
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Autoři: Prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová DSc.
Abstrakt CZ: Heslo stručně představuje vývoj institutu regálů v českých zemích.
Abstrakt EN: Chapter briefly presents the historical development of the Institute jus regaliae (iura regalia) in the Czech lands.
Klíčová slova

Zpět

Patička