Přejít k obsahu


Pán z lavic

Citace:
ADAMOVÁ, K. Pán z lavic. In Encyklopedie českých právních dějin, V. svazek Pa – Právni. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 170-170. ISBN: 978-80-7380-569-2
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Lord of the benches
Rok vydání: 2016
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Autoři: Prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová DSc.
Abstrakt CZ: Heslo stručně představuje právní institut "pána z lavic" v českých zemích.
Abstrakt EN: Chapter briefly presents the legal institut "Lord of the benches" in the Czech lands.
Klíčová slova

Zpět

Patička