Přejít k obsahu


Právo kanonické partikulární

Citace:
HRDINA, A. Právo kanonické partikulární. In Encyklopedie českých právních dějin, VI. svazek Právní – Právo po. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 554-558. ISBN: 978-80-7380-641-5
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Particular Canon Law
Rok vydání: 2016
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Autoři: Prof. JUDr. Antonín Hrdina DrSc.
Abstrakt CZ: Heslo stručně představuje historický vývoj partikulárního kanonického práva v českých zemích.
Abstrakt EN: Chapter briefly presents the historical development of the particular Canon Law in the Czech lands
Klíčová slova

Zpět

Patička