Přejít k obsahu


Zvyšování účinnosti jaderného paliva použitím vyhořívacích absorbátorů

Citace:
KOTT, J. Zvyšování účinnosti jaderného paliva použitím vyhořívacích absorbátorů. Plzeň : ZČU, Fakulta elektrotechnická, 2016.
Druh: POSUDEK
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2016
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: ZČU, Fakulta elektrotechnická
Autoři: Prof. Ing. Josef Kott DrSc. ,
Abstrakt CZ: Práce popisuje vývoj, validaci a použití výpočetního kódu UwB1, určeného pro rychlý výpočet vyhořívání jaderného paliva v oblasti výzkumu vyhořívajících absorbátorů. Míra účinnosti vyhořívajících absorbátorů ve formě prvků přírodního složení, nuklidů a jejich kombinace v palivu nebo jeho pokrytí je srovnána podle materiálové metriky oceňující vlastnosti vyhořívajících absorbátorů, především schopnost kompenzovat počáteční přebytek radioaktivity, minimalizovat zbytkovou otravu a ovlivňovatreaktivitu paliva i pro vyšší vyhoření paliva. Závěrečná diskuze se zaměřuje na materiály vhodné pro vyhořívající absorbátory, z nichž lze kromě doposudstudovaných materiálů B a vzácných zemin jmenovat především Li, Pa, Ir, In a Re. V případě Li je doporučeno jeho obohacování izotopem Li-6. Výsledky výzkumu jsou použitelné pro další technicko-ekonomické analýzy výběru příměsí materiálů jaderného paliva pro zvýšení jeho využití a bezpečnosti.
Klíčová slova

Zpět

Patička