Přejít k obsahu


Právní symbolika koruny českých králů

Citace:
ADAMOVÁ, K. Právní symbolika koruny českých králů. In Encyklopedie českých právních dějin, VI. svazek Právní – Právo po. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 92-93. ISBN: 978-80-7380-641-5
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Legal Symbolism of the Crown of Czech Kings
Rok vydání: 2016
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Autoři: Prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová DSc.
Abstrakt CZ: Heslo stručně představuje právní symboliky české královské koruny.
Abstrakt EN: Chapter briefly presents the historical development of the Legal Symbolism of the Crown of Czech Kings.
Klíčová slova

Zpět

Patička