Přejít k obsahu


Právo feudální

Citace:
ADAMOVÁ, K., LOJEK, A. Právo feudální. In Encyklopedie českých právních dějin, VI. svazek Právní – Právo po. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 406-408. ISBN: 978-80-7380-641-5
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Feudal Law
Rok vydání: 2016
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Autoři: Prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová DSc. , JUDr. Antonín Lojek Ph.D.
Abstrakt CZ: Heslo stručně představuje feudální právo obecně i v českých zemích.
Abstrakt EN: Chapter briefly presents the feudal law generally and in the Czech lands.
Klíčová slova

Zpět

Patička