Přejít k obsahu


Právní symbolika prstenu

Citace:
ADAMOVÁ, K., LOJEK, A. Právní symbolika prstenu. In Encyklopedie českých právních dějin, VI. svazek Právní – Právo po. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 95-96. ISBN: 978-80-7380-641-5
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Legal Symbolism of the Ring
Rok vydání: 2016
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Autoři: Prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová DSc. , JUDr. Antonín Lojek Ph.D.
Abstrakt CZ: Heslo stručně představuje problematiku právní symboliky prstenu.
Abstrakt EN: Chapter briefly presents problematic of the Legal Symbolism of the Rings
Klíčová slova

Zpět

Patička