Přejít k obsahu


Náhlé příhody břišní

Citace:
HOLUBEC, L. Náhlé příhody břišní. In Akutní stavy pro nelékaře. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2016, s. 114-125. ISBN: 978-80-261-0498-8
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Acute abdomen
Rok vydání: 2016
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Doc. MUDr. Luboš Holubec CSc.
Abstrakt CZ: Kniha pojednává o akutních a život ohrožujících stavech v mnoho oborech medicíny a ošetřovatelství. Primárně je určena všem nelékařům, kteří zde najdou vhodné popisy, intervence i postupy v mnoha situacích a akutních stavech. Nedílnou součástí jsou i informace o koncepci a organizaci život ohrožujících stavů, integrovaného systému apod.
Abstrakt EN: The book deals with acute and life-threatening conditions in many fields of medicine and nursing. It is primarily intended for all nelékařům who find appropriate descriptions, interventions and procedures in many situations and acute conditions. An integral part of and information about conception and organization of life-threatening conditions, integrated system like.
Klíčová slova

Zpět

Patička