Přejít k obsahu


Deutsche adjektivische Komposita zur Bezeichnung von Wareneigenschaften und ihre Entsprechungen im Tschechischen

Citace:
HÖPPNEROVÁ, V. Deutsche adjektivische Komposita zur Bezeichnung von Wareneigenschaften und ihre Entsprechungen im Tschechischen. Zielsprache Deutsch, 2016, roč. 43, č. 2, s. 3-20. ISSN: 0341-5864
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: ger
Rok vydání: 2016
Autoři: Prof. PhDr. Věra Höppnerová DrSc.
Abstrakt CZ: V němčině je kompozice nejčastější slovotvorný typ. Adjektivní komposita se často používají k označení vlastností zboží. Článek zkoumá na 500 adjektivních komposit vzhledem k jejich typu, frekvenci použití a motivovanosti. Na základě těchto kritérií jsou německé struktury porovnány s češtinou, ve které se adjektivní komposita vyskytují jen zřídka. Nejčastější ekvivalenty jsou zde především spojení přídavného jména s příslovcem, podstatná jména, slovesa nebo přívlastek neshodný vyjádřený pomocí předložkové vazby.
Klíčová slova

Zpět

Patička