Přejít k obsahu


Theatralität in Literatur und Kultur, Germanoslavica 25/2, 2014

Citace:
MEHNERT, E. Theatralität in Literatur und Kultur, Germanoslavica 25/2, 2014. Ars Humanita, 2016, roč. 10, č. 2, s. 193-197. ISSN: 1854-9632
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: ger
Anglický název: Theatricality in the literature and culture
Rok vydání: 2016
Autoři: Prof. Dr. Habil. Elke Mehnert
Abstrakt CZ: Článek vychází z recenze časopisu Germanoslavica 25/2, 2014. Recenze svazku s tématem "rozšířit horizont mezi Západem a Východem, hledat spojení a podporovat dialogy" je blízké tématu knihy s názvem "Migrace". Proto je tato recenze také součástí knihy, která shrnuje studie a recenze k tématu migrace.
Abstrakt EN: The article is based on a review of the magazine Germanoslavica 25/2, 2014. Reviews alliance with the theme "expand the horizon between East and West, searching for connection and encourage dialogue" is close to the theme of the book entitled 'Migration'. Therefore, this review also included in the book, which summarizes studies and reviews on the topic of migration
Klíčová slova

Zpět

Patička