Přejít k obsahu


ISO 19152 Model domény Správa pozemku - vývoj a príklady využití

Citace:
JANEČKA, K. ISO 19152 Model domény Správa pozemku - vývoj a príklady využití. In Sborník konference GEODÉZIA, KARTOGRAFIA A GEOGRAFICKÉ INFORMACNÉ SYSTÉMY 2016. Košice: Berg Faculty TU Košice, 2016. s. 1-11. ISBN: 978-80-553-2603-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: ISO 19152 Land Administration Domain Model – a history and use cases
Rok vydání: 2016
Místo konání: Košice
Název zdroje: Berg Faculty TU Košice
Autoři: Ing. Karel Janečka Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Příspěvek představuje mezinárodní normu ISO 19152 Model domény Správa pozemků (Land Administration Domain Model) jako klíčovou normu pro oblast 3D katastru nemovitostí. Shrnuje její vývoj, který započel před více než 10 lety a byl podporován především Mezinárodní federací zeměměřičů FIG (International Federation of Surveyors). V příspěvku je popsán základní konceptuální model katastru nemovitostí s možnou podporou evidence 3D prostorových jednotek. V České republice, stejně jako v mnoha jiných zemích se zavedeným katastrem nemovitostí zobrazujícím evidované nemovitosti ve 2D mapě, totiž začíná být potenciálně problém s evidováním složitějších staveb, které s sebou přináší např. zahušťování center a územní rozvoj. Za další, v katastru nemovitostí evidujeme pouze stavby, které jsou spojené se zemí pevným základem. Je-li tak například postavena na hrázi vodní elektrárna, eviduje se v katastru pouze hráz, jakožto stavba spojená se zemí pevným základem a vodní elektrárna tak v katastru zcela chybí. Na dalších vybraných příkladech je v článku demonstrována vhodnost zavedení třetí prostorové dimenze do katastru nemovitostí. Jedná se například o rozsáhlé komplexy budov či podzemních staveb, pro které je současná 2D evidence nevhodná, neboť nedokáže zcela jednoznačně zobrazit v katastrální mapě rozsah evidovaných práv.
Abstrakt EN: The paper introduces the international standard ISO 19152 Land Administration Domain Model as a key standard for building of 3D cadastre. More than ten-year history of development of the standard is described. At the beginning this development was mainly supported by the International Federation of Surveyors (FIG). The paper gives a description of the LADM conceptual model for a cadastre including 3D spatial units. In the Czech Republic as well as in many other European countries with developed cadastre the parcels and other real estates are registered and displayed on 2D map. However, this 2D real estate registry may cause some troubles, especially in city centres where more and more complex buildings are built. Furthermore, the 2D cadastre of real estates contains only the buildings that are connected to the ground by fixed base. So if in reality we have two buildings and one building is built upon the other, then only the first building which is connected to the ground by the fixed base is registered. Paper demonstrates on various cases that 2D real estate registry is often not enough. This could be a case of complex buildings or underground construction. In these situations it is not possible to clearly display the scope of related (not only) property rights.
Klíčová slova

Zpět

Patička