Přejít k obsahu


Vysokootáčkové stroje pro trakční pohony : aktuální stav, možnosti dalšího vývoje

Citace:
VEG, L., HRUŠKA, K., BYRTUS, M., PECHÁNEK, R., DRÁBEK, P. Vysokootáčkové stroje pro trakční pohony : aktuální stav, možnosti dalšího vývoje. Západočeská univerzita v Plzni; Wikov MGI a.s., 2016.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: High-speed machines for traction drives : actual situation, possibilities of further research
Rok vydání: 2016
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni; Wikov MGI a.s.
Autoři: Prof. Ing. Zdeněk Peroutka Ph.D. , Ing. Lukáš Veg , Ing. Karel Hruška Ph.D. , Ing. Miroslav Byrtus Ph.D. , Ing. Roman Pechánek Ph.D. , Doc. Ing. Pavel Drábek Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Byla provedena rešerše pohonných jednotek pro nízkopodlažní tramvaje a podobných řešení zejména s ohledem na uspořádání a použitý typ elektrického stroje. Dále byl proveden výběr vhodného typu motoru pro připravovanou kompaktní jednotku. V poslední části byla provedena specifikace požadavků na trakční motor a popsána rizika řešené konstrukce.
Abstrakt EN: It was completed a research for drive units for low-floor trams and similar solutions with regard to the arrangement and the type of electrical machine. It was also made selection of the type of engine for an upcoming compact unit. The last part was made a specification of requirements for traction motor and described the risk-analysis of the designed construction.
Klíčová slova

Zpět

Patička