Přejít k obsahu


Model energetické bilance hybridního (parciálního) trolejbusu

Citace:
PŘIKRYL, J., DUDEK, R., DRÁBEK, P. Model energetické bilance hybridního (parciálního) trolejbusu. Západočeská univerzita v Plzni, 2016.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Energy balance model of hybrid (partial) trolleybus
Rok vydání: 2016
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Jan Přikryl , Radim Dudek , Doc. Ing. Pavel Drábek Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Tato výzkumná zpráva popisuje simulátor vozidla, který byl modifikován pro potřeby PMDP (plzeňské městské dopravní podniky) pro simulování hybridních trolejbusů na linkách v Plzni. Je uveden základní popis a instrukce pro použití modelu energetické bilance jízdy hybridního (parciálního) trolejbusu na stanovené lince MHD. Předpokládá se, že takové vozidlo by v částí své trasy bylo napojeno na trolejové vedení poskytující energii pro pohon a dobíjení trakční baterie. Za pomocí energie uložené v této baterii by pak projíždělo další úsek trasy bez trolejového vedení.
Abstrakt EN: This research report describes the simulator of the vehicle that has been modified for the needs of PMDP (Pilsen Urban Transport Company) to simulate the hybrid trolley buses on routes in Pilsen. It gives a basic description and instructions for using the model the energy balance of driving a hybrid (partial) trolleybus on a specified route in Pilsen. The vehicle would operate in parts of its route under the the overhead line to provide power supply for propulsion drive and recharging the traction battery. Using the energy stored in the battery should then passed through the next leg of the route without the over head line.
Klíčová slova

Zpět

Patička