Přejít k obsahu


Problematika chemických reakcí v praktické výuce chemie

Citace:
SIROTEK, V., ŠTREJCHÝŘOVÁ, Š. Problematika chemických reakcí v praktické výuce chemie. Biológia, ekológia, chémia, 2016, roč. 20, č. 4, s. 7-10. ISSN: 1338-1024
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Problems of chemical reactions in practical teaching of chemistry
Rok vydání: 2016
Autoři: PaedDr. Vladimír Sirotek CSc. , Šárka Štrejchýřová
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá problematikou chemických reakcí s důrazem na jejich uplatnění v praktické výuce výuce chemie. Jsou nastíněny modelové průběhy chemických reakcí s možností zařazení do výuky ve formě demonstračních pokusů či laboratorního cvičení. Příspěvek je doplněn náměty vybraných úloh využívajících zkušenosti z praktické výuky chemie i mimoškolních aktivit podporujících přírodovědné vzdělávání.
Abstrakt EN: This contribution is focused on the issue of chemical reactions in practical teaching of chemistry at elementary school. There are mentioned several cases of chemical reactions related to fundamental ways preparation of inorganic substances. In the article are also described various ways of teaching and are discussed issues of practical laboratory training.
Klíčová slova

Zpět

Patička