Přejít k obsahu


Metodika vyšetřování pojistných podvodů

Citace:
CHMELÍK, J. Metodika vyšetřování pojistných podvodů. In Kriminalistika. Technické, forenzní a kybernetické aspekty. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 825-836. ISBN: 978-80-7380-589-0
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Methodology for investigation of insurance fraud
Rok vydání: 2016
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Autoři: Doc. JUDr. Jan Chmelík Ph.D.
Abstrakt CZ: Kapitola se zabývá kriminalistickou charakteristikou a zvláštnostmi vyšetřování pojistných podvodů, a to například zvláštnostmi podnětů k vyšetřování, počátečních úkonů, typickými stopami, vyšetřovacími situacemi, zvláštnostmi následných úkonů, vyšetřovacích verzí apod.
Abstrakt EN: Chapter discusses the characteristics and peculiarities of forensic investigation of insurance fraud, for example peculiarities of complaints for investigation, initial operations, typical tracks, investigative situations, peculiarities of subsequent acts and of investigative versions, etc.
Klíčová slova

Zpět

Patička