Přejít k obsahu


Metodika vyšetřování korupce

Citace:
CHMELÍK, J. Metodika vyšetřování korupce. In Kriminalistika. Technické, forenzní a kybernetické aspekty. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 924-937. ISBN: 978-80-7380-589-0
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Methodology of investigation of corruption
Rok vydání: 2016
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Autoři: Doc. JUDr. Jan Chmelík Ph.D.
Abstrakt CZ: Kapitola se zabývá kriminalistickou charakteristikou a zvláštnostmi vyšetřování úplatkářství a dalších forem korupčního jednání, a to například zvláštnostmi podnětů k vyšetřování, počátečních úkonů, typickými stopami, vyšetřovacími situacemi, zvláštnostmi následných úkonů, vyšetřovacích verzí apod.
Abstrakt EN: The chapter discusses the characteristics and peculiarities of forensic investigation of bribery and other forms of corruption, for instance specific traits incentives to the investigation, initial operations, typical tracks, investigative situations, peculiarities of subsequent acts of investigation, investigative versions, etc.
Klíčová slova

Zpět

Patička