Přejít k obsahu


Možnosti využití databázové implementace katalogu kartografických vyjadřovacích prostředků starých topografických map

Citace:
KEPKA VICHROVÁ, M., KEPKA, M. Možnosti využití databázové implementace katalogu kartografických vyjadřovacích prostředků starých topografických map. Z dějin geodézie a kartografie, 2016, roč. 18, č. podzim 2016, s. 181-185. ISSN: 0232-0916
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Possibilities of database implementation of the Catalog of cartographic means of map representations of old topographical maps
Rok vydání: 2016
Autoři: Ing. Martina Kepka Vichrová Ph.D. , Ing. Michal Kepka
Abstrakt CZ: Staré topografické mapy, zejména mapy druhého a třetího vojenského mapování, jsou dnes vzhledem k příhodnému měřítku a bohatému obsahu cenným zdrojem dat. Poskytují podrobný obraz tehdejší krajiny a sídel pro studium vývoje. Cílem příspěvku je přiblížit návrh a implementaci datového modelu pro kategorie objektů katalogu vyjadřovacích prostředků starých topografických map s využitím databázových technologií. Příspěvek přináší netradiční pohled na zpracování souboru mapových klíčů do podoby vhodnější pro další zkoumání. V příspěvku jsou nastíněny možné analýzy nad datovým modelem katalogu vyjadřovacích prostředků.
Abstrakt EN: Old topographical maps, especially maps of the second and third military survey are now a valuable data sources in consideration of convenient map scales and rich map contents. Maps provide a detailed depiction of the then landscape and settlements for the development studies. This paper aims to describe design and implementation of a data model for objects of categories of the Catalog of means of map representations of old topographic maps using database technology. The paper presents an unusual way of the processing of the file of map keys to the form suitable for further research. Possible analyses based on the data model of the Catalog of means of map representations are outlined in the paper.
Klíčová slova

Zpět

Patička