Přejít k obsahu


Benedikt Tolar

Citace:
TOLAR, B. Benedikt Tolar. Plzeň : Západočeská univerzita, 2016, 207 s. ISBN: 978-80-261-0664-7
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Benedikt Tolar
Rok vydání: 2016
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Mgr. Jindřich Lukavský Ph.D. , MgA. Benedikt Tolar
Abstrakt CZ: Katalog, který vznikl pro potřebu habilitačního řízení Benedikta Tolara, představuje souhrnný pohled na jeho sochařskou tvorbu za posledních zhruba deset let. Kniha není koncipována klasickým lineárním způsobem. Mnohá z témat tvorby autor rozvíjel ve své další práci a k mnohým podnětům se vracel. Konkrétní artefakty jsou představeny prostřednictvím obrazové dokumentace a komentářů, které vznikaly většinou u příležitosti zahájení výstav, v jejich průběhu, či při realizaci site specificic akcí. V knize nalezneme příspěvky od Petra Jindry, Jiřího Valocha, Petra Vaňouse, Marcela Fišera, Mariky Kupkové, a dalších.
Abstrakt EN: The catalog which was created for the needs of Benedikt Tolar´s habilitation presents a comprehensive view of his sculpture works for ten past years. The book is not designed in a classical linear way. Many of the themes were developed in the creation of author's other work and to many initiatives he also returned. Specific artifacts are presented through visual documentation and comments, which were created mostly at the opening of exhibitions, during or in the implementation of site specificic events. We can find contributions from Petr Jindra, Jiří Valoch Petr Vaňous, Marcel Fišer, Marika Kupková and others in the book.
Klíčová slova

Zpět

Patička