Přejít k obsahu


Inovace uspořádání pracovišť za využití nástrojů digitálního podniku a metod štíhlé výroby

Citace:
ŠIMON, M. Inovace uspořádání pracovišť za využití nástrojů digitálního podniku a metod štíhlé výroby. AVAPS, s.r.o., 2016.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Innovation arrangement of workplaces using the tools of the digital enterprise and lean production methods
Rok vydání: 2016
Název zdroje: AVAPS, s.r.o.
Autoři: Doc. Ing. Michal Šimon Ph.D.
Abstrakt CZ: Odborná část projektu je zaměřena na analýzu návrhu uspořádání výrobních a skladovacích prostor, včetně jeho zhodnocení a podání návrhů na zefektivnění. Projekt se bude zaměřovat na prostorové uspořádání výrobního a skladovacích systému v následující koncepci a použitých metodách. Cílem projektu bude návrh prostorového uspořádání výrobního a skladovacího systému ve formě analýzy a 2D a 3D zobrazených hmotných toků ve výrobním a skladovacím systému. Dle výsledků analýzy se následně bude hledat optimální návrh prostorového uspořádání, který povede k minimalizaci a narovnání hmotných toků a tím k optimální manipulaci a pohybu ve výrobním a skladovacím systému.
Abstrakt EN: Professional part of the project focuses on the analysis of the design of production and storage facilities layout, including its evaluation and proposals for streamlining. The project will focus on the spatial arrangement of the production and storage system of the following concepts and used methods. The project aim is to design spatial arrangement of production and storage system in the form of analysis and 2D and 3D illustrated material flows in production and storage system. According to the results of the analysis is then seek an optimal spatial design that will minimize material flows and thus optimal handling and movement in production and storage system will be reached.
Klíčová slova

Zpět

Patička