Přejít k obsahu


Návrh kalkulátoru tvorby norem

Citace:
ŠIMON, M. Návrh kalkulátoru tvorby norem. CIE consulting, s.r.o., 2016.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Standards creation calculator design
Rok vydání: 2016
Název zdroje: CIE consulting, s.r.o.
Autoři: Doc. Ing. Michal Šimon Ph.D.
Abstrakt CZ: V rámci projektu bude provedeno normování pracovišť (formou časového snímku dne) za účelem stanovení normy klíčových představitelů a nalezení faktorů ovlivňujících délku normy. V rámci tohoto projektu budou vytvořeny normy operací, které při vyhotovení časových snímků budou realizovány na vybraném pracovišti. Tyto nové normy budou obsahovat, jak čas dávkový, také čas přípravný a v neposlední řadě. Tak aby bylo možné vypočíst pomocí kalkulátoru délku normy u ostatních výrobků.
Abstrakt EN: Under the project will carried out standardization of workplaces (in the form of a time frame) to determine the standards of key representatives and find the factors affecting the length of the standard. Within this project norms of operations that in drawing up the time frames will be executed on the selected site will be developed. These new standards will include the time of batch and preparation time. So that it can be calculated using calculator the length of standards for other products.
Klíčová slova

Zpět

Patička