Přejít k obsahu


Návrh nového výrobního systému KDK Automotive

Citace:
ŠIMON, M. Návrh nového výrobního systému KDK Automotive. CIE, s.r.o, 2016.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Proposal for a new KDK Automotive production system
Rok vydání: 2016
Název zdroje: CIE, s.r.o
Autoři: Doc. Ing. Michal Šimon Ph.D.
Abstrakt CZ: Cílem je zhodnocení stávajícího návrhu prostorového uspořádání (nebo zcela nový návrh) výrobního systému ve formě analýzy a 2D zobrazených hmotných toků ve výrobním systému. Dle výsledků analýzy se následně bude hledat optimální návrh prostorového uspořádání, který povede k minimalizaci a narovnání hmotných toků a tím k optimální manipulaci a pohybu ve výrobním systému. Budou analyzovány jak velikosti výrobních prostor po jednotlivých pracovištích, tak šířky manipulačních uliček z pohledu závozu a manipulace s materiálem a pohybu zaměstnanců ve smyslu dodržení logistických a bezpečnostních pravidel.
Abstrakt EN: The objective is to evaluate the current draft of spatial organization (or an entirely new proposal) of the production system in the form of an analysis and 2D displayed material flows in the system. According to the results of the analysis will be then searched for the optimal spatial design that will lead to minimizing and adjustment of material flow and thus optimal handling and movement in the production system. There will be analyzed both the size of the production area for individual workplaces and width of industrial aisles in terms of loading and material handling and movement of employees in terms of logistics and safety rules compliance.
Klíčová slova

Zpět

Patička