Přejít k obsahu


Validation tests for gravity casting simulations

Citace:
LOBOVSKÝ, L., MANDYS, T., SKLENIČKA, J., BUBLÍK, O., VIMMR, J. Validation tests for gravity casting simulations. In Computational mechanics - EXTENDED ABSTRACTS. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň, 2016. s. 73-74. ISBN: 978-80-261-0647-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Validation tests for gravity casting simulations
Rok vydání: 2016
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň
Autoři: Ing. Libor Lobovský Ph.D. , Ing. Tomáš Mandys Ph.D. , Ing. Josef Sklenička , Ing. Ondřej Bublík Ph.D. , Doc. Ing. Jan Vimmr Ph.D.
Abstrakt CZ: V rámci této studie byly navrženy specielní experimentální přípravky, které umožňují měření úloh gravitačního lití za dobře kontrolovatelných laboratorních podmínek. Jsou uvažovány tři testované úlohy, dvě se zaměřením na proudění uvnitř vertikálního labyrintu kanálů v průběhu gravitačního lití a třetí úloha se zabývá gravitačním litím do dlouhého horizontálního kanálu. Výsledky těchto měření slouží pro validaci vyvíjeného výpočtového modelu.
Abstrakt EN: Within this study, a dedicated experimental test setup which enables execution of well-controlled benchmark tests is designed. These tests are then used for validation of an in-house developed gravity casting computational model. Three benchmark tests are considered, two of them are focused on a gravity flow in a vertical labyrinth and the third one captures the flow in a long horizontal channel. These tests are performed for viscous fluids at standard room temperature. A special attention is paid to propagation of the fluid through the channel and to the free surface shape evolution. Heat transfer as well as solidification are not considered. Physical properties (viscosity, surface tension, density) of the tested fluid are precisely assessed. Viscosity and surface tension are measured for both a fresh unused sample and a sample that was used for gravity casting inside the labyrinth. The recorded data clearly show a sensitivity of the flow propagation on the value of fluid viscosity. In the narrow channels, an influence of surface tension is pronounced. The recorded evolution of the surge front profile and all results of the experimental analysis provide an extensive data set for benchmarking of the in-house developed computational software.
Klíčová slova

Zpět

Patička