Přejít k obsahu


Experimental study on sacral bone fixation techniques

Citace:
HARTLOVÁ, J., LOBOVSKÝ, L., SALÁŠEK, M., KRYSTEK, J., JANSOVÁ, M., VOTÁPEK, P., TUPÝ, R., FERDA, J., PAVELKA, T., KŘEN, J. Experimental study on sacral bone fixation techniques. In 16th Conference on Human Biomechanics 2016 – Conference proceedings. Kladno: České vysoké učení technické v Praze, 2016. s. 45-46. ISBN: 978-80-01-06039-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Experimental study on sacral bone fixation techniques
Rok vydání: 2016
Místo konání: Kladno
Název zdroje: České vysoké učení technické v Praze
Autoři: Jana Hartlová , Ing. Libor Lobovský Ph.D. , MUDr. Martin Salášek Ph.D. , Ing. Jan Krystek Ph.D. , Ing. Magdalena Jansová Ph.D. , Ing. Petr Votápek Ph.D. , MUDr. et Ing. Radek Tupý , Prof. MUDr. Jiří Ferda Ph.D. , doc. MUDr. Tomáš Pavelka Ph.D. , Prof. Ing. Jiří Křen CSc.
Abstrakt CZ: Studie se zabývá experimentální analýzou mechanických vlastností vybraných miniinvazivních fixačních technik, které se používají pro stabilizaci zlomenin lidské pánve. Zvláštní pozornost je věnována fixaci transforaminální zlomeniny kosti křížové. Tato studie poskytuje přímé srovnání stabilizace zlomeniny pomocí transiliakálního vnitřního fixátoru, iliosakrálních šroubů, sakrálních tyčí, transiliakální dlahy a jejich kombinací.
Abstrakt EN: This study is focused on experimental analysis of mechanical properties of selected miniinvasive fixation techniques that are used for surgical treatment of human pelvic injuries. A special attention is paid to surgical treatment of transforaminal sacral bone fracture. Sacral bone fractures together with the fractures of pubic bones and diastasis of pubic symphysis represent the most common injuries in the pelvic region. Herein, the Denis Type II fracture is studied [1]. Eight types of orthopaedic fixation techniques are examined, including transiliac internal fixators [2], iliosacral screws [3], sacral bars [4], transiliac plates [5] and their combinations. Stability of each surgical treatment is evaluated according to the stiffness of the treated pelvic structure and to the relative displacements of both parts of the fractured bone. This study provides a direct comparison of the selected fixation techniques which is hard to find in the published literature.
Klíčová slova

Zpět

Patička