Přejít k obsahu


Revealing the influence of the compression mechanism on the electronic structure and the related properties of CrF3

Citace:
AL-JAARY, A. H. R. Revealing the influence of the compression mechanism on the electronic structure and the related properties of CrF3. JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS, 2016, roč. 660, č. MAR 5 2016, s. 1-10. ISSN: 0925-8388
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Revealing the influence of the compression mechanism on the electronic structure and the related properties of CrF3
Rok vydání: 2016
Autoři: Prof. Ing. Ali H. Reshak Al-Jaary Ph.D.
Abstrakt CZ: Vliv kompresního mechanismu na elementární buňky CrF3 je zkoumán pomocí funkční teorie hustoty. Experimentální parametry mřížky pod různými hodnotami tlaku, a to od běžného tlaku až do 9.12 GPa byly optimalizovány tak, aby došlo k uvolnění krystalických struktur.
Abstrakt EN: The influence of the compression mechanism on the unit cell of CrF3 is investigated by means of density functional theory. The experimental lattice parameters under different pressure values starting from the ambient pressure up to 9.12 GPa were optimized so as to relax the crystalline structures.
Klíčová slova

Zpět

Patička