Přejít k obsahu


Von Luther zur Mutter Gottes. Religionswandel, Heiligenkulte und Wunder im Osterzgebirge im 17. Jahrhundert

Citace:
KILIÁN, J. Von Luther zur Mutter Gottes. Religionswandel, Heiligenkulte und Wunder im Osterzgebirge im 17. Jahrhundert. Forschungen und Quellen zur Kirchen- und Kulturgeschichte Ostdeutschlands, 2016, roč. 49, č. 2016, s. 71-92. ISSN: 0532-2081
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: ger
Anglický název: From Luther to God´s Mother. Religious Transformation, Cults of Saints and Miracles in Eastern Ore Mountains in 17. Century
Rok vydání: 2016
Autoři: Doc. PhDr. Jan Kilián Ph.D.
Abstrakt CZ: V 16. století se nábožensky velmi diferencované severozápadní Čechy staly krátce před bitvou na Bílé hoře díky blízkosti Sasku a zahraničním kontaktům převážně luteránskou doménou, následně byly jen obtížně rekatolizovány, a to s pomocí intenzivní misijní činnosti a zřízení rozsáhlé sítě kultovních center. Na prvním místě stály Bohosudov a Mariánské Radčice, vedle nichž se uplatnila i menší poutní místa, všechna zasvěcená kultu Panny Marie. Katolická víra nakonec během několika generací zakořenila v regionu tak silně, že zůstala imunní i vůči směrodatným náboženským změnám v 19. století.
Abstrakt EN: In 16. century religious very differentiated northwestern Bohemia was shortly before the battle of White Mountain in 1620 transformated due to the nearness to Saxony and contacts over the border in a predominantly Lutheran domain, that was afterwards in a complicated way again recatholised, namely with the help of intensive missionary activities and founding of a large net of cult centres, like Bohosudov and Mariánské Radčice, but also of many smaller pilgrimage localities. The catholicism was in a few generations so strong, that it stayed resistant also to the changes in 19. century.
Klíčová slova

Zpět

Patička