Přejít k obsahu


Akustický model pohonu I

Citace:
JANDA, M., KRONEISL, M. Akustický model pohonu I. Západočeská univerzita v Plzni, 2016.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Acoustic model of drive I
Rok vydání: 2016
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Martin Janda Ph.D. , Prof. Ing. Zdeněk Peroutka Ph.D. , Ing. Michal Kroneisl
Abstrakt CZ: Práce se zabývá rozvahou a možnými metodami získání akustického modelu konkrétního pohonu pro účely zkoumání elektromagnetického hluku. Vstupem modelu jsou fázové proudy motoru, výstupem je signál odpovídající výstupu mikrofonu umístěného u pohonu v laboratoři.
Abstrakt EN: Work deals with basic idaes and available methods of obtaining acoustic model of specific drive in laboratory for investigation of electromagnetic noise. The entry of the model are phase currents of the motor, the output is signal corresponding to the output of a microphone placed at the drive in the laboratory.
Klíčová slova

Zpět

Patička