Přejít k obsahu


Stabilita pohonu - souhrn poznatků

Citace:
JANDA, M., MAJORSZKÝ, J. Stabilita pohonu - souhrn poznatků. Západočeská univerzita v Plzni, 2016.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Stability of drive - a summary of findings
Rok vydání: 2016
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Martin Janda Ph.D. , Prof. Ing. Zdeněk Peroutka Ph.D. , Ing. Jan Majorszký
Abstrakt CZ: Práce se zabývá souhrnem poznatků získaných při studiu problematiky stability trakčních pohonů a návrhu algoritmů tlumení jejich kmitů. Samostatnou kapitolu tvoří popis měření frekvenčních charakteristik pohonu.
Abstrakt EN: The work deals with a summary of knowledge obtained while studying the issues of the stability of traction drive and design of oscillations dumping control algorithms. A separate chapter describes measurement of frequency characteristics of the drive.
Klíčová slova

Zpět

Patička