Přejít k obsahu


Od černé tabule a bílé křídy k tabletům

Citace:
CHOCHOLOUŠKOVÁ, Z., PŘIBÁŇ, T. Od černé tabule a bílé křídy k tabletům. In ScienEdu : Inovácie a trendy v prírodovednom vzdelávaní : zborník abstraktov. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2016. s. 38. ISBN: 978-80-8082-954-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2016
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta
Autoři: RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková Ph.D. , PhDr. Tomáš Přibáň Ph.D.
Abstrakt CZ: Rychlý rozvoj a dostupnost pořízení i používání výpočetní techniky a aplikací, mimo jiné i prostřednictvím nemalé p odpory EU, plíživě, ale velmi agresivně mění formy i obsah přírodovědného vzdělávání. Příspěvek představuje porovnání a zkušenosti z meninárodního projektu Tealeaf (teaching ecology through apps: learning engagement and fun), do kterého je zapojeno pět zemí (Česká republika, Irsko, Slovinsko, Francie a Španělsko), zabývajícího se zatraktivněním výuky biodiverzity s využitím výpočetní techniky při zohlednění tvořivosti žáků a studentů se zapojením prvků konstrukvivismu a sociokonstruktivismu, a porovnáním trendů ve výuce přírodních věd napříč EU.
Klíčová slova

Zpět

Patička