Přejít k obsahu


Kvalita života pacientů po kraniocerebrálním poranění

Citace:
HERIANOVÁ, M., FREI, J. Kvalita života pacientů po kraniocerebrálním poranění. Plzeň, 2016.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2016
Autoři: Bc. Markéta Herianová , PhDr. Mgr. Jiří Frei Ph.D.
Abstrakt CZ: K poranění mozku dochází většinou nečekaně a během každodenních činností. Prakticky se v této situaci může bez varování ocitnout každý člověk. Mezi nejčastější příčiny patří dopravní nehody, úrazy - pracovní, v domácím prostředí, při sportu apod., či poranění například jako následek násilného napadení. Kraniocerebrální poranění zaujímá v současné době celosvětově významný a stále stoupající podíl celkové úrazovosti. Postižení bývají především mladí lidé v produktivním věku do 45 let. Velká část těchto pacientů mívá trvalé následky, které mají významný dopad jak na kvalitu života samotných pacientů, tak i jejich rodin. V diplomové práci se pomocí kvalitativního výzkumného šetření zjišťuje, jakým způsobem je ovlivněna kvalita života těchto pacientů. Sociální a psychický dopad kraniocerebrálního poranění na funkčnost vlastní rodiny, do jaké míry dochází ke změně osobnosti a chování jich samotných. Hodnocena je i oblast pracovní a to jak zranění ovlivňuje pracovní život zraněného.
Klíčová slova

Zpět

Patička