Přejít k obsahu


Obhajoba a spravedlivý proces

Citace:
CHMELÍK, J. Obhajoba a spravedlivý proces. In Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2016. s. 59-74. ISBN: 978-80-7408-134-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Defense and a Fair Trial
Rok vydání: 2016
Místo konání: Praha
Název zdroje: Vysoká škola finanční a správní, a. s.
Autoři: Doc. JUDr. Jan Chmelík Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek pojednává o problematice uplatnění práv obhajoby v trestním řízení s důrazem na postupy soudů při dokazování.
Abstrakt EN: The paper describes the problems of application of the rights of the defense in criminal proceedings with emphasis on practice of courts in evidence.
Klíčová slova

Zpět

Patička