Přejít k obsahu


Financování vědy a výzkumu v České republice

Citace:
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Financování vědy a výzkumu v České republice. In Zborník príspevkov zo společného stretnutia katedier finančného práva Právnických fakúlt univerzit Slovenskej republiky a Českej republiky. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2016. s. 23-30. ISBN: 978-80-7160-415-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Financing of Science and Research in the Czech Republic
Rok vydání: 2016
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Autoři: JUDr. Petra Jánošíková Ph.D.
Abstrakt CZ: Právní úprava vědy a výzkumu a jejich financování je v České republice značně roztříštěna do celé řady právních předpisů. Financování se realizuje především prostřednictvím státního rozpočtu a jeho rozpočtových kapitol. Stať vychází z aktuálních právních předpisů ke dni 1. 10. 2016 a věnuje se především financování z veřejných zdrojů. Cílem je definovat a zhodnotit jednotlivé možnosti a způsoby financování v České republice v širších souvislostech.
Abstrakt EN: Legislation of science and research and their funding is largely fragmented into a wide range of rules. Financing is mainly carried out through the state budget and the budget chapters. The article is based on current legislation on the date 1. 10. 2016 and focuses on public funding. The aim is to define and evaluate different options and ways of financing in the Czech Republic in a broader context.
Klíčová slova

Zpět

Patička